Muslim Girl Names Starting With Alif

Muslim Girl Names Starting With Alif

Find the best Muslim names for girls starting with Alif, Urdu Alphabet “الف” The most unique and best names with Alif for girls and get meanings in Urdu and English.

Sr. English Name اردو نام
1 Aabeeha ابیحہ
2 Aabis آبص
3 Aadab ادب
4 Aakifa اقیفا
5 Aakifah اقیفہ
6 Aalimah الیمہ
7 Aamaal اعمال
8 Aameer امیر
9 Aamilah امیلہ
10 Aaniba انیبا
11 Aanisah انیسہ
12 Aaraas اعراس 
13 Aasimah اسیمہ
14 Aasira اسیرہ
15 Aasmaa اسماء
16 Aatiqah اطیقہ
17 Aatirah اطرح
18 Abal ابل
19 Abanhir ابنھر
20 Abanna ابننا
21 Abannah ابننہ
22 Abariq اباریق
23 Abarr ابار
24 Abashsh اباشش
25 Abazir ابازر
26 Abbasah اباسہ
27 Abeeha ابیہا
28 Abeehah ابیھا
29 Abeerah ابیرہ 
30 Abeha ابیہا
31 Abha ابھا
32 Abhaj ابہج
33 Abia ابیا
34 Abiha ابیہا
35 Ablaa ابلا
36 Ablah ابلہ
37 Ablaj ابلاج
38 Abraaz ابراز
39 Abraj ابرج
40 Abrash ابرش
41 Abreen ابرین
42 Abreeshmina ابریشمینہ
43 Abreshmina ابریشمنا
44 Abrish ابرش
45 Adaa ادا
46 Adab اداب
47 Addeva ادیوا
48 Adeeba ادیبہ
49 Adiba ادیبہ
50 Adibaa ادیبہ
51 Adifaah ادیفہ
52 Adira ادیرا
53 Adlaah ادلہ
54 Adlah ادلہ
55 Aeedah ایدہ
56 Aeera اعیرہ
57 Aeidaa ایدا
58 Aeitalaa اعتلہ
59 Aerkun ایرکن
60 Aesaar ایثار
61 Aezalnisa اعزالنساء
62 Afaadah افادہ
63 Afadah افادہ
64 Affrah افرہ
65 Affroz افروز
66 Affrozah افروزہ
67 Affshaan افشاں
68 Affshin افشین
69 Affsoon افسوں
70 Affzaa افزاء
71 Affzah افضہ
72 Affzal افضل
73 Afiaah افیہ
74 Aflak افلک
75 Aflaq افلق
76 Afmar تاج
77 Afnan افنان
78 Afra افراع
79 Afraah افراح
80 Afrah افرہ
81 Afraha افرحہ
82 Afrahaa افرحہ
83 Afrasham افریشم
84 Afrashta افراشتہ
85 Afrazdia افرازدیہ
86 Afrazenda افرازندہ
87 Afrazidah افرازیدی
88 Afresham افریشم
89 Afrokhtah افروختہ
90 Afroza افروزہ
91 Afroze افروز
92 Afsa افصہ
93 Afsaneh افسانہ
94 Afser افسر
95 Afsha افشاء
96 Afshaan افشاں
97 Afshan افشاں
98 Afshanda افشاندہ
99 Afsheen افشین
100 Afsia افسیہ
101 Afsoon افسون
102 Afsun افسوں
103 Aftan افتان

Load More…