AlifKhwab Nama

Khwab mein Aaulad Dekhnay Ki Tabeer

Advertisement

zala-aulaad

Khwab mein Aaulad Dekhnay Ki Tabeer,

Hazrat ibn e sireen rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh agar khawab me dekhe keh shehar mein ya kisi muqam main lohay barstay hain to daleel hai keh wahan kay logon ko badshah se ranj pohanchega, aur agar dekhe keh barish, bijli aur karak aur aulon kay sath hai to daleel hai keh us jaga qehat aur tangi aur nuqsan hoga.

Hazrat ibrahim karmani rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh khawab mein barish aulon kay sath dekhni naimat aur farakhi aur aman par daleel hai.

Hazrat jafar sadiq razi ALLAH hu anha nay farmaya hai keh khawab mein aulon ka dekhna panch waja par hai, Awwal: balaa, Doom: jhagra, Soom: lashkar, Chaharam: qehat, Panjam: bimari.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button