AlifKhwab Nama

Khwab mein Amrood Dekhnay Ki Tabeer

Advertisement

Amrood

Khwab mein Amrood Dekhnay Ki Tabeer,

Hazrat ibne sereen rahmatullah alaihe ne farmaya hai keh amrood ka apnay waqat par khana keb sabaz aur shereen hai to daleel hai keh maal halaal paega, aur agar amrood zard hai to bimar hoga, agar mosami nahin hai aur agar amrood zard ya surakh hai aur maza shereen hai to us amar ki daleel hai keh maal halal paega, aur agar tarash aur bay maza hai to gham ki daleel hai.

Hazrat karmani rahmatullah alaihe ne farmaya hai keh amrood sabaz aur sherin mosam mein dekhna apni murad ko pana hai, aur agar khaye to bhi nafa ki daleel hai.

Hazrat jafar sadiq razi ALLAH hu anha ne farmaya hai keh khawab mein amrood ka khana panch waja par hai, Awwal: maal halal, Doom: tongari, Soom: aurat, chaharam: murad ka pana, Panjam: nafa, aur agar dekhe keh badshah amrood khata hai to daleel hai keh jis qadar khaya hai us kay mutabiq kisi buzurg mard se nafa paega.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button