Khwabon Ki Tabeer Sheen Se

Khwabon Ki Tabeer Sheen Se

shaitanshisha-ainashararah
shairshehdshatar-murgh
shab-khwabi-ka-libasshahtootshishay-ki-mand
shaitan-diowshaftalo-darakhatshamama-darkhat
shadrawan-toshakshadi-khushishiray
shana-admishanashakh-tehni
shabb-raatshaheen-aik-shikarishah-aspar-gham
shabb-bazi-kardanshahban-charwahashabb-yamani
shapsha-lihashapsh-joo-churrshabb-barag
shatalangshataftan-dornashaba-poda
sharamsharai-aik-bartan-haisharab-sharbat
shatranjshash-phephrashatan-dhona
shaftalooshaghaal-gidarshaar
shukar-karnashakarshakaar-karna
shakanbashakam-paitshakastan-torna
shell-shudan-moattal-hoanashagofa-darakhtanshakanja
shalwar-band-narashalwar-pajamashalgham
shammashamshair-talwarshumar-kardan-ginti-karna
shahadatshangrafshanawri-kardan-tairna
sheharstanshamiyana-zaree-dekhnashah-baloot
shonaiz-kalwanjishahar-haa-hai-aik-aik-city-dekhnashahar-city
sheer-doodh-milksherazshorba
sheerni-ha-sweetsshahroodshira
shitarj-aik-dawa-haishisha-aina-botalsheer-khasht
sharam-gaahshadi-khushishumar-adad
shaakh-qazaibsharam-gah-farjshagoon-lena
shirayshahd-ki-makhishahd-hani-ka-daikhna
shorba-pina-ya-khanasharabshahd-ki-makhi-mags-angbeen
shisha-totna-ya-zayel-honashobda-bazi-dekhnashola-aatish-dekhna
shisha-sharbat-wagera-se-bhara-dekhnashisha-me-sharab-angoor-ya-saib-ki-utarnashisha-roghan-banfasha-ka-dekhna
shirah-ki-mushak-dekhnashiraza-kitab-bandhnashisha-abgina-mufeed-tazah-ka-dekhna
shirah-dekhnashirah-khorsh-dekhnashirah-mard-saleh-se-bachana
shehad-khanashehrion-ko-baham-ladte-dekhnashimla-zareen-sar-par-dekhna
shatranj-khelnashatar-murgh-ko-dekhnashehad-ki-makhi-dekhni
sharo-sharishatar-murag-se-ladnashatar-murgh-mada-ko-dekhna
sharbat-pinasharam-gah-dekhnashatar-bay-mahar-dekhna
shangraf-tafsweer-dekhnasharamsharab-pina
shangraf-khanashana-kanghi-karte-dekhnashangraf-se-ayat-ya-dua-dekhna
shamiyana-lamba-chora-dekhnasham-o-charagh-dekhnashamshair
shamdanshamiyana-kehna-dekhnashamla-dstar
shamar-karnashama-gul-hote-dekhnashama-roshan-hath-main-ana
shakro-sherni-dekhnashaljam-khanashalwar
shakhen-dekhnashakar-qand-dekhnashakra-dekhna
shakanja-dekhnashakar-karnashakar-karte-dosre-ko-dekhna
shair-se-jang-karnashaitan-ka-maqhoor-dekhnashaitan-par-fariza-hoata
shair-ka-faisla-wagera-dekhnashair-babbar-ko-dekhnashaitan-ko-matee-dekhna
shahadat-panashaheen-dekhnashahdi-dekhna
shaftalo-dekhnashahab-ko-dekhnashagofa-dekhna
shaer-ghair-moman-ko-dekhnashaer-moman-dekhnashafaq-aasman
hazrat-shees-alaihissalam-ko-dekhnahazrat-shoaib-alaihisslama-ko-dekhna

 

Back to top button