Khwabon Ki Tabeer Szay Se

Khwabon Ki Tabeer Szay Se

zosida-ko-dekhnazand-posh-ko-dekhnaszobeen-ko-dekhna
szafat-rohi-ko-khana-ya-dekhnaszand-pazandz-aatish-parston-ki-katab-dekhna