Khwabon Ki Tabeer Yay Se

Khwabon Ki Tabeer Yay Se

yarah-kanganyourab-pachamyahodi-hona
yaftan-kan-hayaftan-kisi-chease-ka-panayasmeen-chanbeli
yakh-baraf-jami-hoiyabrooj-mardam-giyah-lakhni-botiyaqoot-aik-jawahar-ka-naam-mashahoor-hai
youz-cheetayal-pehalwanyasham-ya-yashab-sang-e-yasham
yourash-dekhnayousia-qisam-taam-sy-khanayousuf-alaihissalam-ko-dekhna
yateem-apko-hote-dekhnayayoo-khoobsurat-dekhnayounas-alaihissalam-ko-dekhna
yarqaan-dekhnayaseen-parhnayashab-ka-nagina-dekhna
yaqoob-alaihissalam-ko-dekhnayaqoot-dekhnayaqoot-o-moti-pehlo-se-nikalte-dekhna
yahya-alaihissalam-ko-dekhnayakhni-peenayakka-dekhna
yadbiza-dekhna