Khwabon Ki Tabeer Zaal Se

Khwabon Ki Tabeer Zaal Se

zulqarnainzolkafal-alaihissalamzikar-ALLAH
zikar-se-machli-nikalte-dekhnazikar-yani-aalat-o-zawar-dekhnazima-dar
zikar-se-aag-nikal-kar-mashriq-ya-maghrib-ki-taraf-jaezikar-se-bichoo-ya-saanp-nikalte-dekhnazikar-se-gohar-aur-jawahar-nikalte-dekhna
zikar-karna-ya-sunnazikar-ko-faraj-hote-dekhnazikar-o-azkar
zikar-aur-andamzikar-azu-tanasalzikar-baridah-ya-juda-dekhna
zaraatzibah-karnazibah-karna-hewan-makool-ka
zakhira-dekhnazaleel-honazaoq-shoq-dekhna
zaildar-dekhnazaiqa-chakhnazakar-dekhna-
zabiha-dekhna